Zemzem

Kâbe‟nin doğusunda Cenab-ı Hak‟kın Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail‟e ihsan ettiği suyun adıdır. Yeryüzündeki suların en efdalidir. Bol bol içildiği gibi abdest ve gusül için de kullanılır. Hz. İbrahim Peygamber Cenab-ı Hakk‟ın emriyle Hz. Hacer ve Hz. İsmail‟i Mekke‟de bırakmış ve kendisi geriye dönmüştü. Hz. Hacer anamız yalnız kalınca güneşten korunmak gayesiyle oğlu için bir çardak yaptı ve onu altına oturttu. Ne var ki az bir müddet sonra kırbadaki su tükenmişti. Çaresiz kalan Hz. Hacer su bulabilmek için Safa ve Merve tepeleri arasında tam yedi kere gidip gelmişti. Ancak su bulamadığı gibi yorgun ve bitkin bir duruma düşmüştü. İşte bu esnada Cebrail (as) peyda olmuş ve bir kanat darbesi ile yerden su fışkırtmıştır. Tabii olarak Zemzemin ortaya çıkışı Hz. Hacer‟i çok sevindirmiştir. İçtikten ve oğluna da içirdikten sonra suyun zayi olmasından korktuğu için etrafını çevirmiştir. Bir müddet sonra Zemzem suyu kaybolmuş kuruyup gitmiştir. Bu hal Hz. Peygamber (sav)‟in dedesi Abdülmuttalip bir gece rüyasında Zemzem suyunu bulmakla vazifelendirilir. Ve zamanın müşriklerinin kurban kesme mahallinin civarında olduğu tesbit edilir.

Bu yüzden Abdülmuttalip Zemzem suyunun kuyusunu kazarken çok sıkıntı çekmiştir. Ancak üçüncü gün hedefine ulaşmıştır. Bu su Allah‟ım (c.c.) büyük bir lütfudur. Ve Mekke‟nin büyüyüp bir şehir olmasını sağlamıştır. Zira Cürhumî Arapları Zemzem suyu dolayısıyla Mekke‟ye gelip yerleşmişlerdir. Zemzem, içenlere rahatlık veren rengi, kokusu ve tadıyla nefis bir sudur. Hacılar Zemzem suyunu şifa niyetine içer ve memleketlerine dönerken teberrük ve hayır kastıyla ziyaretçilerine götürür ikram ederler. Resulullah (sav) “Zemzem hangi maksatla içilirse o maksat içindir.” buyurmuştur. Bu sebeple kıyamette hesap gününde susuzluk çekilmemesi dilek ve temennisi ile içilmesi uygun olur. Yine Peygamberimiz (sav) bir başka hadislerinde “Muhakkak ki bu su mübarektir. Açın yemeği, dertlinin şifasıdır.” buyurmuşlardır. Özellikle veda tavafından sonra Beytullah‟a karşı ayakta durup, Kâbe‟ye bakarak kana kana içmek, başına ve vücuduna dökmek sünnettir.

Zemzem İçerken

“Allahım senden faydalı ilim, bol rızık ve her türlü dert için şifa niyaz ediyorum” diye dua edilir.