“Allahım Senin rızan için Safa ve Merve arasında sayımı yapmak istiyorum. Bu ibadeti bana kolay kıl ve kabul eyle” diyerek say‟a başlanır. Sonra Safa tepesinden merve tepesine doğru yürümeye başlar. Dualar bölümündeki say dualarını veya bildiği başka duaları okur. Tekbir, Tehlil, Salavat ve Hamd getirir. Safa-Merve arasındaki iki yeşil direk arasına geldiğinde “Hervele” yapılır. Hervele süratli bir koşunun adıdır. Bu Hz. Hacer validemizin hatırasını taşıyan bir sünnettir. Hervele sa‟yın her şavtının sünnetidir. Kadınların hervele yapmaması evladır. Yedinci şavt Merve‟de tamamlanınca Sa‟y duası yapılır. Sa‟y tamamlandıktan sonra, erkekler saçlarını dipten tıraş ederler veya kısaltırlar.

Kadınlar ise saçlarından bir miktar keserler. Saçları dipten tıraş etmeden veya kısaltmadan erkekler sakal tıraşı olamazlar. Elbiselerini giyemezler ve diğer ihram yasaklarını yapmazlar. Çünkü gerek erkekler gerekse kadınlar için tıraş olmadıkça ihramdan çıkılmış ve ihram yasakları kalkmış olmaz. Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkılmış olur. Bundan sonra ikinci bir Umre için ihrama girinceye kadar Mekke-i Mükerreme‟de cinsi ilişki dahil bütün ihram yasakları kalkmış olur. Bundan sonra Umreci Mekke‟de bulunduğu müddet içinde dilediği kadar Tavaf yapar. Kaza namazları kılar. Te‟nim, Cirâne veya diğer mi katlardan Umre yapabilir. Harem-i Şerif veya Mekke-i Mükerreme‟de kerahat vakitleri Hanefi Mezhebine göre diğer yerlerden farklı değildir. Umreci veya Hacı adayının Mekke ve Medine‟de kerahat vakitlerinde nafile namaz kılmaması daha uygundur. Tavaf namazını da kerahat vakti dışında kılması uygun olandır.