Uhud, Medine‟nin kuzeyinde, Mescidi Nebeviye yaklaşık 5 km. mesafededir.Rasulullah (sav) “Uhud bizi sever bizde Uhudu severiz” diye sevgisini gösterdiği dağdır. Uhud gazvesi hicri 3. yılda şevval ayının ortalarında İslâm orduları ile Bedir gazvesinin öcünü almak isteyen Mekke müşrikleri arasında yapılmış, büyük bir imtihana sahne olmuş, savaş kazanılmışken okçuların zafer neşesi ile Rasulullahın kesin emrine rağmen yerlerini terketmesi, başlarındaki emirin ikazlarına uymamaları sebebiyle aleyhe dönüşmüş, sahabilerden 70 kişi şehid olmuş, Peygamber Efendimiz ise yaralanmıştır. Alınan ağır darbeye rağmen şahsi azim ve gayretlerin de tesiriyle İslâm ordusu yeniden toparlanmış, müdafa harbine geçilerek, müşriklerden gelecek daha büyük zarar savuşturulmuştu. Şehidler arasında Peygamberimizin amcası Hz. Hamza, İslâm‟ın ilk davetçisi Mus‟ab İbni Umeyr de vardı. O günden sonra Okçular Tepesi olarak anılan tepe Uhud dağının Medineye bakan tarafındadır. Bu tepe ile Uhud yamaçları arasındaki vadi yaklaşık” 1 km. enindedir. Savaş bu sahada cereyan etmiştir. Şehidlik de buradadır. Okçular tepesine daha yakındır.

Medine’nin 5 km. kadar kuzeyinde bir dağın adıdır. Hicretin üçüncü yılında (M.625) müslümanlarla müşrikler arasında burada yapılan savaşta, Ashab-ı kiramdan 70 kişi şehid olmuş ve buraya defnedilmişlerdir. Peygamberimizin amcası ve şehidlerin efendisi Hz.Hamza da bunlar arasındadır. Hz.Peygamber, her yıl Uhud şehitlerini ziyaret eder ve onlara dua ederdi. Uhud şehitlerini ziyaret etmek de müstehaptır. Uhud şehitleri de ziyaret edilirken selâm verilir ve dua edilir. Arzu edenler Diyanet İşleri Başkanlığının hacılara hediye ettiği Kutsal iklimde Dua kitabındaki “Mezarlık ziyaretinde okunacak selam ve duayı ” okuyabilirler.