Zemzem

Kâbe‟nin doğusunda Cenab-ı Hak‟kın Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail‟e ihsan ettiği suyun adıdır. Yeryüzündeki suların en efdalidir. Bol bol içildiği gibi abdest ve gusül için de kullanılır. Hz. İbrahim Peygamber Cenab-ı Hakk‟ın emriyle Hz. Hacer ve Hz. İsmail‟i Mekke‟de bırakmış ve kendisi geriye dönmüştü. Hz. Hacer anamız yalnız kalınca güneşten korunmak gayesiyle oğlu için bir çardak yaptı ve onu altına oturttu. Ne var ki az bir müddet sonra kırbadaki su tükenmişti. Çaresiz kalan Hz. Hacer su bulabilmek için Safa ve Merve tepeleri arasında tam yedi kere gidip gelmişti. Ancak su bulamadığı gibi yorgun ve bitkin bir duruma düşmüştü. İşte bu esnada Cebrail (as) peyda olmuş ve bir kanat darbesi ile yerden su fışkırtmıştır. Tabii olarak Zemzemin ortaya çıkışı Hz. Hacer‟i çok sevindirmiştir. İçtikten ve oğluna da içirdikten sonra suyun zayi olmasından korktuğu için etrafını çevirmiştir. Bir müddet sonra Zemzem suyu kaybolmuş kuruyup gitmiştir. Bu hal Hz. Peygamber (sav)‟in dedesi Abdülmuttalip bir gece rüyasında Zemzem suyunu bulmakla vazifelendirilir. Ve zamanın müşriklerinin kurban kesme mahallinin civarında olduğu tesbit edilir.