Uhud, Medine‟nin kuzeyinde, Mescidi Nebeviye yaklaşık 5 km. mesafededir.Rasulullah (sav) “Uhud bizi sever bizde Uhudu severiz” diye sevgisini gösterdiği dağdır. Uhud gazvesi hicri 3. yılda şevval ayının ortalarında İslâm orduları ile Bedir gazvesinin öcünü almak isteyen Mekke müşrikleri arasında yapılmış, büyük bir imtihana sahne olmuş, savaş kazanılmışken okçuların zafer neşesi ile Rasulullahın kesin emrine rağmen yerlerini terketmesi, başlarındaki emirin ikazlarına uymamaları sebebiyle aleyhe dönüşmüş, sahabilerden 70 kişi şehid olmuş, Peygamber Efendimiz ise yaralanmıştır. Alınan ağır darbeye rağmen şahsi azim ve gayretlerin de tesiriyle İslâm ordusu yeniden toparlanmış, müdafa harbine geçilerek, müşriklerden gelecek daha büyük zarar savuşturulmuştu. Şehidler arasında Peygamberimizin amcası Hz. Hamza, İslâm‟ın ilk davetçisi Mus‟ab İbni Umeyr de vardı. O günden sonra Okçular Tepesi olarak anılan tepe Uhud dağının Medineye bakan tarafındadır. Bu tepe ile Uhud yamaçları arasındaki vadi yaklaşık” 1 km. enindedir. Savaş bu sahada cereyan etmiştir. Şehidlik de buradadır. Okçular tepesine daha yakındır.