Umre’nin Eda Şekli

Yazar : Tarih: 7.Kas.2016 Kategori : Umre | 0 Yorum

Umre’nin Eda Şekli:

Umre yapmak için Beytullah’a yönelen, gözünü gönlünü Kabe’nin yanında dinlendirmek, huzura kavuşturmak, hak yolda yepyeni bir azimle dolmak isteyen kardeşimiz! İslâm nûrunun ilk yayılmaya başladığı, nice hatıraların yaşandığı beldelere varma, Allah Rasûlü’nü ziyaret şevki taşıdığınız, bu yolculuk için kalplerinizi hazırladığınız, yumuşattığınız gibi ;

İhrama Girmeden Önce

 •  Gerekli vücut temizliğini yapınız. Mümkünse güzel koku sürününüz.
 •  Hanımların diğer zamanlarda olduğu gibi evlerinin haricinde başkaları tarafından hissedilecek kokular sürmelerinde mahzur vardır.
 • Sıhhî tedbirlerinizi alınız. İhram yasağına uygun elbiselerinizi giyiniz.
 • Erkekler giymekte oldukları bütün elbiselerini soyunur, sadece “izar” ve “rida” denilen iki parça örtüye bürünürler.
 • İzar, bele bağlanan ve belden aşağısını örten parçaya, ridâ ise omuza alınan ve üstü örten parçaya denir.
 • Bu iki örtünün beyaz, yeni ve temiz olması müstehaptır. Ayrıca azaları belli etmeyecek şekilde kalınca olmalıdır.
Devamı

Hac İçin İhrama Giriş ve Arafat’a Çıkış

Yazar : Tarih: 24.Eki.2016 Kategori : Hac | 0 Yorum

Temettu haccına niyet edip de umresini yapmış ve böylece Mekke’de kalmakta olan hacı adayları uygulamada, hac için ihrama genellikle Zilhicce’nin sekizinci günü (Terviye günü) girmektedirler.

Buna göre Zilhicce’nin sekizinci gününe gelindiğinde Mekke’deki evlerde, umre ihramında belirtildiği şekilde ön hazırlıklar yapılır. Kerahat vakti değilse, iki rekat ihram namazı kılınır. Sonra: “Allah’ım! Senin rızan için hac yapmak istiyorum. Bunu kolaylaştır ve kabul eyle.” diyerek niyet edilir. Arkasından telbiye getirilerek hac için ihrama girilir. Böylece tekrar ihram yasakları başlamış olur.
Hac için ihrama girildikten sonra, Arafat’a çıkmadan önce nafile bir tavafın (26) ardından haccın sa’yi yapılabilir. Haccın sa’yini bu şekilde önceden yapanlar artık “Ziyaret tavafı”ndan sonra sa’y yapmazlar. Fakat sünnete uygun olan, haccın sa’yinin Ziyaret tavafından sonra ve ihramsız olarak yapılmasıdır.

Devamı

Traş olmak ve İhramdan çıkmak

Yazar : Tarih: 24.Eki.2016 Kategori : Hac | 0 Yorum

İhramdan ancak saçlar tıraş edilmek suretiyle çıkılır.

Erkekler saçlarını dipten tıraş eder veya kısaltırlar. Kadınlar ise saçlarının ucundan bir miktar keserler. Kısaltmada saçların uçlarından alınacak miktar, parmak ucu uzunluğundan daha az olmaz. Tıraş olduktan sonra umre ihramından çıkılmış olur. Hac için tekrar ihrama girinceye kadar eşiyle cinsel ilişki dahil, bütün ihram yasakları kalkar.

İhramdan çıkma aşamasına gelmiş ihramlı kimseler, birbirlerini tıraş edebilirler. Bu aşamaya gelmedikçe ihramlılar bir başkasını tıraş edemezler.

Kıran ve ifrad haccına niyet edenler ihramlı kalmaya devam ederler. Bu aşamada kesinlikle ihramdan çıkamazlar.
Temettu haccına niyet etmiş olanlar böylece umrelerini bitirip ihramdan çıktıktan sonra, hac için ihrama girinceye kadar Mekke’de ihramsız olarak kalırlar. Bu günlerini mümkün mertebe iyi değerlendirmelidirler. Beş vakit namazlarını Harem-i Şerifte kılmaya ve fırsat buldukça bol bol nafile tavaf yapmaya özen göstermelidirler. Uzaktan gelenlerin nafile namaz kılmak yerine, nafile

Devamı

İhrama Girmek

Yazar : Tarih: 24.Eki.2016 Kategori : Hac | 0 Yorum

Hacc yapacak bir kimsenin ilk işi ihrama girmektir. İhrama girmek haccın şartıdır. İhrama girmeden hac yapılamaz.

İhram Nedir ?

Haccın şartlarından biri olarak ihram, hac ya da umre yapmaya niyet eden kişinin, başka zamanlarda işlemesi mübah olan bazı fiil ve davranışları, belirli bir süre kendisine haram kılması, yasaklamasıdır. Buna “ihrama girme” de denir. İhrama girmiş olmanın gereklerinden biri olarak bürünülen havlu ve benzeri türden dikişsiz kıyafete de halk arasında ihram denmektedir. Ancak “ihram” bu değildir. Usulüne göre ihrama girilmediği sürece söz konusu bu örtülere bürünmekle ihrama girilmiş olunmaz.

İhrama Nasıl Girilir ?

İhrama, “Niyet” ve “Telbiye” ile girilir. “Niyet” ve “Telbiye” ihramın rükünleridir. Bunlar olmadan ihrama girme gerçekleşmez.

Devamı

İhram Yasakları

Yazar : Tarih: 19.Eki.2016 Kategori : Hac, Umre | 0 Yorum

 1. Erkeklerin giyim eşyası olarak vücuda göre şekillendirilmiş dikilmiş veya örülmüş şeyleri giymesi.
 2. Başını örtmesi: Takke, bere veya sarık giymesi.
 3. Eldiven, çorap veya topukları kapalı ayakkabı giymesi.
 4. NOT: (Giyimle ilgili bu yasaklar sadece erkekler içindir. Kadınlar normal elbiselerini giyerler. Giydikleri elbisenin beyaz olması şartı yoktur. Yalnız yüzlerini, yüzlerine değen bir şeyle örtemezler.
 5. Saç, sakal, bıyık tıraşı olması, vücudun diğer bölgelerinden kıllar koparması, yolması, tıraş olması. Saç traşı, kıl koparmak kadınlar için de yasaktır.
 6. Tırnak kesmek.
 7. Güzel koku sürünmek, kokulu sabun kullanmak.
 8. Cinsi ilişki veya ilişkiye yol açan söz ve davranışlarda bulunmak.
 9. Karada yaşayan av hayvanlarını avlamak veya bunlara zarar vermek
Devamı