Hacer-i Esved

Kâbe‟nin güneydoğu köşesinde yerden 1.5 m. yükseklikte kırmızı damarlı, parlak, siyah renkli üç büyük ve birkaç küçük parçadan oluşan Hacer-i Esved bir çemberle çevrilmiştir. Hacer-i Esvedi Hz. İsmail‟in Cebeli Kubeys‟ten getirdiği rivayet edildiği gibi, Cebrail (as)‟ın onu semadan getirdiği de söylenir. 605 H. yılında yani peygamberimiz 35 yaşında iken Kâbe önce bir yangına maruz kaldı, arkasından da bir sel baskınına uğradı ve harab oldu. Şehir meclisi Kâbe‟nin yeniden inşasına karar verdi ve inşaat başladı. Duvarlar yükselmeye başlayıp da sıra Hacer-i Esved‟i yerine koymaya gelince ciddi bir ihtilaf çıktı. Her kabile bu şerefin kendine ait olmasını isityordu. Bunun üzerine içlerinden yaşlı birinin Safa tarafından gelecek ilk kimseyi hakem tayin etmesi teklifi kabul gördü. Oraya ilk gelen Hz. Muhammed oldu. Ondan herkes emindi. Kumaştan bir örtü getirtti, yere serdi, taşı da bu örtünün üzerine koydu. Kabile temsilcilerinden kumaşın kenarından tutup kaldırmalarını istedi. Taş istenen seviyeye gelince onu bizzat kendisi yerine yerleştirdi. Bu durum herkesi memnun etti. Hz. Peygamber (sav) Mekke‟yi fethedip Kâbe‟deki putları kırdıktan