Cin Mescidi

Resulullah‟ın (sav) Taiflileri İslâma davetten dönerken bu noktada Nusaybin Cinlerinden bazılarına Kur‟an okumuş olmasıdır. Bu hadise İslâmi kaynaklarda şu şekilde rivayet edilir. Peygamberimizin (sav) hanımı Hz.Hatice validemiz ve amcası Ebu Talip vefat etmişti. Her ikisinin de arka arkaya vefat etmesi Peygamberimizin (sav) iki dayanaktan mahrum kalmasına sebep oldu. Bundan sonra Kureyşliler daha çok eza ve cefa etmeye başladılar. Bunun üzerine Peygamberimizin (sav) belki İslâm dinini kabul ederler ümidiyle Taiflilere gitmiş ve onları İslâm‟a davet etmiştir. Taif Mekke‟ye 80km. uzaklıkta yüksek ve serin bir şehirdir. Ancak oradan da üzgün ve eli boş vaziyette dönmüş bir bağ bekçisi müslüman olmuştu. Mekke‟ye geldiğinde Peygamberimiz‟in (sav) üzgünlüğünü gidermek için Cenab-ı Hak Hucun denilen yerde Cinlere emretmiş ve Peygamberimizin (sav) okuduğu Kur‟an-ı Kerim-i dinlemişlerdir.