Cebel-i Sevr

Peygamberimizin Mekke‟den Medineye giderken saklandığı mağaranın bulunduğu dağ. Mekke yakınlarında haremi şerifin güney kısmındadır. Peygamberimiz burada Hz. Ebubekir ile üç gün kalmışlardır. Buradan henüz müşrik olan yol rehberi Abdullah b. Üreykıt rehberliğinde batıya doğru yönelerek, sonra da kuzeye dönerek sahil yakınlarından Medineye doğru yola çıkmışlardır. Mağarada kalındığı sürede Hz. Ebubekir‟in yanında çalışan Amir b. Füheyre güttüğü sürüler ile izleri kapatmış ve süt ihtiyaçlarını karşılamıştır. Hz. Ebubekir‟in oğlu Abdullah çocuk yaşta iken Mekke‟de konuşulanları aktararak onlara yardım etmiş, kızları Hz. Esma yiyecek ve içecek taşımışlardır.