Kıbleteyn Mescidi

Yazar : Tarih: 24.Eki.2016 Kategori : Medine Ziyaret | 0 Yorum

Kıbleteyn Mescidi

İslam’ın ilk yıllarında namazlar, Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya doğru kılınıyordu. Peygamber Efendimiz Kıble’nin Kâbe olmasını, yani namazların Kâbe’ye dönülerek kılınmasını çok arzu ediyor ve bu konuda Allah’tan gelecek emri bekliyordu. Hicretten 18 ay kadar sonra Şaban ayının 15. günü (Berat Kandilinde) Hz. Peygamber, Seleme oğulları mahallesinde öğle veya ikindi namazının farzını kıldırdığı esnada, ikinci rekatın sonunda aşağıdaki âyet-i kerime indi:
“… Seni elbette, hoşlanacağın kıbleye döndüreceğiz. O halde hemen Mescid-i Haram’a (Kâbe’ye) doğru dön. (Ey mü’minler) siz de nerede olursanız olun, (namazda) oraya doğru dönün.”
Bunun üzerine Hz. Peygamber, namazı bozmadan hemen Kâbe istikametine döndü, cemaat de saflarıyla birlikte döndüler. Böylece Kudüs’e doğru başlanan namazın son iki rekatı Kâbe’ye yönelinerek tamamlandı. İşte bu bakımdan bu mescide Mescid-i Kıbleteyn (İki Kıbleli Mescid) denir. Bu mescidin yerinde şimdi büyük bir cami yapılmıştır. Bu camii ziyaret edilerek iki veya dört rekat Tahiyyet’ül-Mescid namazı kılınması ve dua edilmesi güzel olur.

Devamı

Uhud

Yazar : Tarih: 24.Eki.2016 Kategori : Medine Ziyaret | 0 Yorum

Uhud, Medine‟nin kuzeyinde, Mescidi Nebeviye yaklaşık 5 km. mesafededir.Rasulullah (sav) “Uhud bizi sever bizde Uhudu severiz” diye sevgisini gösterdiği dağdır. Uhud gazvesi hicri 3. yılda şevval ayının ortalarında İslâm orduları ile Bedir gazvesinin öcünü almak isteyen Mekke müşrikleri arasında yapılmış, büyük bir imtihana sahne olmuş, savaş kazanılmışken okçuların zafer neşesi ile Rasulullahın kesin emrine rağmen yerlerini terketmesi, başlarındaki emirin ikazlarına uymamaları sebebiyle aleyhe dönüşmüş, sahabilerden 70 kişi şehid olmuş, Peygamber Efendimiz ise yaralanmıştır. Alınan ağır darbeye rağmen şahsi azim ve gayretlerin de tesiriyle İslâm ordusu yeniden toparlanmış, müdafa harbine geçilerek, müşriklerden gelecek daha büyük zarar savuşturulmuştu. Şehidler arasında Peygamberimizin amcası Hz. Hamza, İslâm‟ın ilk davetçisi Mus‟ab İbni Umeyr de vardı. O günden sonra Okçular Tepesi olarak anılan tepe Uhud dağının Medineye bakan tarafındadır. Bu tepe ile Uhud yamaçları arasındaki vadi yaklaşık” 1 km. enindedir. Savaş bu sahada cereyan etmiştir. Şehidlik de buradadır. Okçular tepesine daha yakındır.

Devamı

Mina

Yazar : Tarih: 24.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Mekke’nin kuzeydoğusunda Müzdelife ile Mekke arasında kalan geniş bölgeye Mina denir. Cemerat ismiyle bilinen şeytan taşlama yerleri, Hac kurbanlarının kesildiği mezbahaneler ve sevgili Peygamberimizin Mina günlerini geçirdiği mekâna yapılan Mescid-ül Hayf burada bulunmaktadır. Müzdelife vakfesinden sonra hacılar Mina’ya gelerek Hacc’ın vaciblerinden olan ve üç gün devam eden şeytan taşlama görevini burada yerine getirirler. Ayrıca bu günlerin gecelerini Mina’da geçirmek Hacc’ın sünnetlerindendir.

Mina Müzdelife ile Mekke arasında, Mekke istikametinde Akabe vadisinin başlaması ile son bulan dağlarla çevrili bir sahadır. Taşlama yapılan cemrelerin bulunduğu yerdir. Hacda geceleri burada gecelemek sünnettir. Mescidi Hayf buradadır. Hz. İbrahim oğlu İsmail‟i kurban etmek için bu mıntıkaya getirmiştir. Rasulullah (sav) Medinelilerle buluştuğu akabe vadisi de buraya bilhassa büyük cemreye yakındır. Buluşmanın 1. ve 2. akabe biatlarının yapıldığı yerde Biat Mescidi diye anılagelen küçük bir cami vardır.

Devamı

Müzdelife

Yazar : Tarih: 24.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Müzdelife

Mina ile Arafat arasında bulunan 12 km2 genişliğindeki bölgeye Müzdelife denir. Yüce Allah bu meydanda bolca ibadet etmemizi emir buyurmuşlardır. Hacc’ın vaciblerinden olan Müzdelife vakfesi bu meydanda gece konaklayarak yapılır. Akşam vakti Arafat’tan yola çıkan Hacılar, akşam ve yatsı namazlarını yine bu meydanda kılarlar. Şeytan taşlama da kullanılacak taşlar da buradan toplanır. Bayramın birinci günü sabah namazından sonra Müzdelife’den Mina’ya hareket edilir.

Müzdelife, Arafat‟la, Mina arasında Minaya yakın geniç bir alandır. Arafat‟tan güneş batınca buraya gelinir akşam ile yatsı namazları yatsı vaktinde burada cem edilir. Meş‟ari‟l-Haram bu sahanın ortasındadır. Ana cemaat burada namaz kılar.Cemrelere atılacak taşlar buradan toplanması en uygun olandır. Hacılar sabah namazını burada eda ederler, vakfelerini yaparlar. Müzdelife Vakfesi vaciptir. Müzdelife ile Mina arasında Muhassar denilen vâdi vardır. Ebrehenin Kâbe‟yi yıkmaya gelen fiili ordusu bu vadide sürüler halinde kuşların attığı taşlarla helak edilmiştir.Onun için bu vadi süratlice geçilir.

Devamı

Arafat

Yazar : Tarih: 24.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Arafat

Sözlükte “bilme, tanıma, anlama ve güzel koku” anlamlarına gelen a.r.f. kökünden türeyen “Arafat”, Mekke’nin 25 km. güney doğusunda ova görünümünde düz bir alanın adıdır. Doğu, kuzey ve güneyi dağlarla çevrilidir. Arafat, Hıll bölgesinde Harem sınırları dışında kalır. Harem sınırı ile Arafat arasında Urene vadisi vardır. Haccın rükünlerinden biri olan vakfe burada yapılır. Vakfenin zamanı, Zilhicce ayının 9. günü güneşin zevalinden sonra burada başlar, ertesi günü şafak vaktine kadar devam eder. Burada kısa bir süre de kalınsa vakfe yapılmış olur. Arafat’ın tamamı vakfe mahallidir (Müslim, Hac, 149). Arafatta vakfe yapılmadan hac görevi tamamlanmaz. Peygamberimiz (a.s.) “Hac, Arafat’tır” buyurmuştur (Ebû Davut, Menasik, 68) Arafat kelimesi Kur’ân’da bir âyette geçmiştir. “Arafat’tan ayrılıp (seller gibi Müzdelife’ye) akın edince Meş’ar-i Haram’da Allah’ı anın.” (Bakara, 2/198) Arafat’ın ortasında “Cebel-i Rahmet” (rahmet dağı), batısında Nemîre Mescidi vardır. Arafat, ağaçlandırılmış ve dokuz oto yol ile Müzdelife’ye bağlanmıştır.

Devamı

Cebel-i Sevr

Yazar : Tarih: 24.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Cebel-i Sevr

Peygamberimizin Mekke‟den Medineye giderken saklandığı mağaranın bulunduğu dağ. Mekke yakınlarında haremi şerifin güney kısmındadır. Peygamberimiz burada Hz. Ebubekir ile üç gün kalmışlardır. Buradan henüz müşrik olan yol rehberi Abdullah b. Üreykıt rehberliğinde batıya doğru yönelerek, sonra da kuzeye dönerek sahil yakınlarından Medineye doğru yola çıkmışlardır. Mağarada kalındığı sürede Hz. Ebubekir‟in yanında çalışan Amir b. Füheyre güttüğü sürüler ile izleri kapatmış ve süt ihtiyaçlarını karşılamıştır. Hz. Ebubekir‟in oğlu Abdullah çocuk yaşta iken Mekke‟de konuşulanları aktararak onlara yardım etmiş, kızları Hz. Esma yiyecek ve içecek taşımışlardır.

Devamı

Cebel-i Nur

Yazar : Tarih: 21.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Cebel-i Nur

Nur dağı eski adıyla Cebel-i Hıra.Hıra mağarasının bulunduğu dağ. Rasulullah (sav) Efendimizin kırk yaşlarına geldiklerinde, içine yerleşen inzivaya çekilme, ibadet ve tefekkür duygu ve arzularını gerçekleştirmek için bu dağdaki mağarayı seçmişti. Zirveye yakın, Beytullaha bakan istikamette, yönü de Kâbe‟ye yönelik bu mağaraya yerleşmiş, gönlüne yerleşen bu duyguyla insanlardan uzak bu ıssız mağarada tefekküre dalar, hanif dini üzerine ibadet ederdi. Yiyecek ve içeceği bitince Mekke‟ye gelir, Hz. Hatice validemizin hazırladığı yiyecek ve içecekleri alır ve tekrar mağaraya dönerdi. Günler bu şekilde devam ederken Ramazan-ı Şerifin 26. günü (6 Ağustos 610 M) büyük buluşma anı gelip çatmış, o seçilmiş insan bu ıssız dağda bir anda karşısında Cibril (as)‟i görmüş dehşetle ürpermişti. Kendisine “Oku” diyordu. O, ürperti içinde “ben okuma bilmem” diye cevap verdi. Ama Cibril (as) kendisini sıkıyor ve yine “oku” diyordu. O yine “ben okuma bilmem”

Devamı