Müzdelife

Mina ile Arafat arasında bulunan 12 km2 genişliğindeki bölgeye Müzdelife denir. Yüce Allah bu meydanda bolca ibadet etmemizi emir buyurmuşlardır. Hacc’ın vaciblerinden olan Müzdelife vakfesi bu meydanda gece konaklayarak yapılır. Akşam vakti Arafat’tan yola çıkan Hacılar, akşam ve yatsı namazlarını yine bu meydanda kılarlar. Şeytan taşlama da kullanılacak taşlar da buradan toplanır. Bayramın birinci günü sabah namazından sonra Müzdelife’den Mina’ya hareket edilir.

Müzdelife, Arafat‟la, Mina arasında Minaya yakın geniç bir alandır. Arafat‟tan güneş batınca buraya gelinir akşam ile yatsı namazları yatsı vaktinde burada cem edilir. Meş‟ari‟l-Haram bu sahanın ortasındadır. Ana cemaat burada namaz kılar.Cemrelere atılacak taşlar buradan toplanması en uygun olandır. Hacılar sabah namazını burada eda ederler, vakfelerini yaparlar. Müzdelife Vakfesi vaciptir. Müzdelife ile Mina arasında Muhassar denilen vâdi vardır. Ebrehenin Kâbe‟yi yıkmaya gelen fiili ordusu bu vadide sürüler halinde kuşların attığı taşlarla helak edilmiştir.Onun için bu vadi süratlice geçilir.