Mekke’nin kuzeydoğusunda Müzdelife ile Mekke arasında kalan geniş bölgeye Mina denir. Cemerat ismiyle bilinen şeytan taşlama yerleri, Hac kurbanlarının kesildiği mezbahaneler ve sevgili Peygamberimizin Mina günlerini geçirdiği mekâna yapılan Mescid-ül Hayf burada bulunmaktadır. Müzdelife vakfesinden sonra hacılar Mina’ya gelerek Hacc’ın vaciblerinden olan ve üç gün devam eden şeytan taşlama görevini burada yerine getirirler. Ayrıca bu günlerin gecelerini Mina’da geçirmek Hacc’ın sünnetlerindendir.

Mina Müzdelife ile Mekke arasında, Mekke istikametinde Akabe vadisinin başlaması ile son bulan dağlarla çevrili bir sahadır. Taşlama yapılan cemrelerin bulunduğu yerdir. Hacda geceleri burada gecelemek sünnettir. Mescidi Hayf buradadır. Hz. İbrahim oğlu İsmail‟i kurban etmek için bu mıntıkaya getirmiştir. Rasulullah (sav) Medinelilerle buluştuğu akabe vadisi de buraya bilhassa büyük cemreye yakındır. Buluşmanın 1. ve 2. akabe biatlarının yapıldığı yerde Biat Mescidi diye anılagelen küçük bir cami vardır.