Cin Mescidi

Resulullah‟ın (sav) Taiflileri İslâma davetten dönerken bu noktada Nusaybin Cinlerinden bazılarına Kur‟an okumuş olmasıdır. Bu hadise İslâmi kaynaklarda şu şekilde rivayet edilir. Peygamberimizin (sav) hanımı Hz.Hatice validemiz ve amcası Ebu Talip vefat etmişti. Her ikisinin de arka arkaya vefat etmesi Peygamberimizin (sav) iki dayanaktan mahrum kalmasına sebep oldu. Bundan sonra Kureyşliler daha çok eza ve cefa etmeye başladılar. Bunun üzerine Peygamberimizin (sav) belki İslâm dinini kabul ederler ümidiyle Taiflilere gitmiş ve onları İslâm‟a davet etmiştir. Taif Mekke‟ye 80km. uzaklıkta yüksek ve serin bir şehirdir. Ancak oradan da üzgün ve eli boş vaziyette dönmüş bir bağ bekçisi müslüman olmuştu. Mekke‟ye geldiğinde Peygamberimiz‟in (sav) üzgünlüğünü gidermek için Cenab-ı Hak Hucun denilen yerde Cinlere emretmiş ve Peygamberimizin (sav) okuduğu Kur‟an-ı Kerim-i dinlemişlerdir.

Yedi kişilik bir kafile olduğu söylenen bu cinler grubunun Peygamberimizin (sav) okuduğu Kur‟an-ı dinlemesi Peygamberimizin (sav) fevkalade memnun ve mesrur etmiştir. Cinlerin Kur‟an-ı Kerim-i dinledikleri bu mekana daha sonra bir mescid yapılmıştır ve ismine de Cin Mescidi denilmiştir. Vakti olan hacı ve umrecilerin orayı ziyaret etmeleri, iki rekat namaz kılmaları ve İslâm için nice çile ve meşekkatlerin çekildiğini İslâm‟ın bizlere kolay ulaşmadığını hatırlayıp dini şuurumuzu artırması için Rabbimize dua etmeleri tavsiye olunur.