Cennet’ul-Mualla Kabristanı

Öteden beri Mekke‟nin mezarlığıdır. Şehrin biraz dışında Hucun mevkiinde bulunan bu kabristan nice büyük sahabelerin mezarlarını barındırır. Peygamberimiz (sav) uzun yıllar beraber yaşadığı ve İslâmı ilk kabul eden kişi olma şerefine eren Hz. Hatice validemizin kabri de buradadır. Peygamberimizin amcası Ebu Talip, dedesi Abdülmuttalip ve küçükken vefat eden oğulları Tahir ve Kasım burada medfundur. Cennetü-l Mualla da ayrıca HaccacZalim tarafından hunharca şehid edilen

Abdullah B. Zübeyr‟in kabri de bulunmaktadır. Abdullah B. Zübeyr cennetle müjdelenen Hz. Zübeyr b. Avvam‟ın ve Hz. Ebu Bekir‟in kızı Hz. Esma‟nın oğludur.

Mescid-i Harem’in yaklaşık 1.5 km. kuzeyinde yer alan bu mezarlık aynı zamanda şehrin tarihi mezarlığıdır. Sevgili Peygamberimizin dedesi Abdülmuttalip, amcası Ebu Talip, hanımı Hz. Hatice validemiz, küçük yaşta ölen oğulları Kasım ve Abdullah’ın ve birçok Sahabi ve İslam büyüklerinin kabirleri bu mezarlıkta bulunmaktadır. Mekke’de vefat eden yerli-yabancı her Müslüman günümüzde de bu mezarlığa defnedilmektedir