Cennetül Baki

Medine-i Münevvere’nin mezarlığıdır. Bu mübarek kabristanda Peygamber Efendimizin amcası Hz. Abbas, torunu Hz. Hasan, damadı ve üçüncü halife Hz.Osman-ı Zinnureyn, halası Hz. Safiye, çocuğu Hz. İbrahim, kızı Rukiye, Fatıma vemübarek hanımları başta olmak üzere sahabe ve tabiundan birçok zevat medfundur.
Bukabristandaki türbeler ve mezar taşları, Medine-i Münevvere, Osmanlı idaresinden çıktıktan sonra yıktırılmıştır. Şimdi etrafı duvarlarla çevrili olan bu kabristan bir tarla görünümündedir. Kıble yönüne göre Mescid-i Nebi’nin soltarafında, hemen yan tarafındadır

Mescidi Nebevi‟nin doğusundadır.Asrı saadetten bu yana kabristanlıktır. On bin civarında sahabinin yattığı biliniyor. Burada medfun bulunanların arasında Hz. Osman, Hz. Abbas, Peygamberimizin halası Safiye, zevcelerinin ekserisi, kızları, oğlu İbrahim, süt kardeşi Osman İbn‟i Maz‟un vardır. Ayrıca Mescidi Nebi çevresinde Mescidi Gamame, Mescidi Ebubekir, Mescidi Ömer, Mescidi Osman, Mescidi Ali, Mescidi Bilal, Mescidi Ebuzer… gibi mescidlerde bulunmaktadır.