AKABE BİATLARI

Yazar : Tarih: 23.Kas.2017 Kategori : Dualar, Mekke Ziyaret, Umre | 0 Yorum

AKABE BİATLARI
Nübüvvetin onuncu yılında Taif’den kırgın dönen Rasulullah (sav) onuncu yılın sonlarına doğru hac mevsiminde Mina yakınlarında Mina’nın Mekke tarafında ‘’Akabe’’ denilen yerde Hazreç kabilesinden 6 kişi ile buluştu. Hazreç Medine’deki iki büyük arap kabilesinden birisi idi. Diğeri de Evs kabilesi idi. Rasullullah (sav) Mina’da dağların eteklerinden uzak olan bu yerde bu insanlar ile tanıştı onlara İslam’ı anlattı ve Kur-an okudu zaten peygamberimizi Medine’deki Yahudilerden duymuşlar idi. Son peygamber geldiğinde Yahudiler bu iki kabileyi Evs ve Hazrec kabilelerini Medine’den çıkaracaklarına ahd etmişler idi. Rasullulah (sav) onları hakka davet ediyor, Kur-an ayetleri kalplere rahatlık veriyordu. Bu altı kişi Müslüman oldular. Medine’nin ilk Müslümanları,
1) Es ad ibn zurare
2) Avf ibni haris
3) Rafi ibn malik
4) Kutbe ibn amir
5) Ukbe ibn amir
6) Cabir bin Abdullah
Bu sahabiler medineye dönünce islamı anlattılar bu şekilde her eve İslamiyet girmiş oldu.

Devamı

Rasulullah’ın Doğduğu Ev

Yazar : Tarih: 29.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Rasulullah’ın Doğduğu Ev

Harem-i Şerif’e yakın, Beytullah’tan Bâbü’s Selâm’a doğru yönelince kapıdan çıktıktan sonra yaklaşık 200 m mesafededir. Çevresi tamamen bo­şalmış durumdadır. Asıl evin yerine yapılmış olan betonarme bir bina, bu gün kütüphane olarak kullanılmaktadır. Burası Allah Rasûlü’nün evi olarak anılıyor olsa da Efendimiz’in evi değil, dünyaya geldiği evdir. Rasûlullah(sav) Hatice Vâlidemiz’le evlenince amcası Ebu Talib’in evinden Vâlidemiz’in evine intikal etmiş, dolayısıyla Efendimiz’in Mekke’de kendisine ait bir evi olmamıştır.

Hz. Peygamberin doğduğu ev Kabe’nin doğu tarafında kalan Beni Haşim mahallesinde idi. Hz. Muhammed Miladi 20 Nisan 571 (12 Rebiulevvel) Pazartesi gecesi tan yeri ağarırken bu evde dünyaya gelmiştir. Daha sonra buradaki ev yıkılmıştır ve yerine yapılan bina günümüzde Mekke Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

Devamı

Mina

Yazar : Tarih: 24.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Mekke’nin kuzeydoğusunda Müzdelife ile Mekke arasında kalan geniş bölgeye Mina denir. Cemerat ismiyle bilinen şeytan taşlama yerleri, Hac kurbanlarının kesildiği mezbahaneler ve sevgili Peygamberimizin Mina günlerini geçirdiği mekâna yapılan Mescid-ül Hayf burada bulunmaktadır. Müzdelife vakfesinden sonra hacılar Mina’ya gelerek Hacc’ın vaciblerinden olan ve üç gün devam eden şeytan taşlama görevini burada yerine getirirler. Ayrıca bu günlerin gecelerini Mina’da geçirmek Hacc’ın sünnetlerindendir.

Mina Müzdelife ile Mekke arasında, Mekke istikametinde Akabe vadisinin başlaması ile son bulan dağlarla çevrili bir sahadır. Taşlama yapılan cemrelerin bulunduğu yerdir. Hacda geceleri burada gecelemek sünnettir. Mescidi Hayf buradadır. Hz. İbrahim oğlu İsmail‟i kurban etmek için bu mıntıkaya getirmiştir. Rasulullah (sav) Medinelilerle buluştuğu akabe vadisi de buraya bilhassa büyük cemreye yakındır. Buluşmanın 1. ve 2. akabe biatlarının yapıldığı yerde Biat Mescidi diye anılagelen küçük bir cami vardır.

Devamı

Müzdelife

Yazar : Tarih: 24.Eki.2016 Kategori : Mekke Ziyaret | 0 Yorum

Müzdelife

Mina ile Arafat arasında bulunan 12 km2 genişliğindeki bölgeye Müzdelife denir. Yüce Allah bu meydanda bolca ibadet etmemizi emir buyurmuşlardır. Hacc’ın vaciblerinden olan Müzdelife vakfesi bu meydanda gece konaklayarak yapılır. Akşam vakti Arafat’tan yola çıkan Hacılar, akşam ve yatsı namazlarını yine bu meydanda kılarlar. Şeytan taşlama da kullanılacak taşlar da buradan toplanır. Bayramın birinci günü sabah namazından sonra Müzdelife’den Mina’ya hareket edilir.

Müzdelife, Arafat‟la, Mina arasında Minaya yakın geniç bir alandır. Arafat‟tan güneş batınca buraya gelinir akşam ile yatsı namazları yatsı vaktinde burada cem edilir. Meş‟ari‟l-Haram bu sahanın ortasındadır. Ana cemaat burada namaz kılar.Cemrelere atılacak taşlar buradan toplanması en uygun olandır. Hacılar sabah namazını burada eda ederler, vakfelerini yaparlar. Müzdelife Vakfesi vaciptir. Müzdelife ile Mina arasında Muhassar denilen vâdi vardır. Ebrehenin Kâbe‟yi yıkmaya gelen fiili ordusu bu vadide sürüler halinde kuşların attığı taşlarla helak edilmiştir.Onun için bu vadi süratlice geçilir.

Devamı