Arafat

Sözlükte “bilme, tanıma, anlama ve güzel koku” anlamlarına gelen a.r.f. kökünden türeyen “Arafat”, Mekke’nin 25 km. güney doğusunda ova görünümünde düz bir alanın adıdır. Doğu, kuzey ve güneyi dağlarla çevrilidir. Arafat, Hıll bölgesinde Harem sınırları dışında kalır. Harem sınırı ile Arafat arasında Urene vadisi vardır. Haccın rükünlerinden biri olan vakfe burada yapılır. Vakfenin zamanı, Zilhicce ayının 9. günü güneşin zevalinden sonra burada başlar, ertesi günü şafak vaktine kadar devam eder. Burada kısa bir süre de kalınsa vakfe yapılmış olur. Arafat’ın tamamı vakfe mahallidir (Müslim, Hac, 149). Arafatta vakfe yapılmadan hac görevi tamamlanmaz. Peygamberimiz (a.s.) “Hac, Arafat’tır” buyurmuştur (Ebû Davut, Menasik, 68) Arafat kelimesi Kur’ân’da bir âyette geçmiştir. “Arafat’tan ayrılıp (seller gibi Müzdelife’ye) akın edince Meş’ar-i Haram’da Allah’ı anın.” (Bakara, 2/198) Arafat’ın ortasında “Cebel-i Rahmet” (rahmet dağı), batısında Nemîre Mescidi vardır. Arafat, ağaçlandırılmış ve dokuz oto yol ile Müzdelife’ye bağlanmıştır.

Mekke-i Mükerreme‟nin doğusunda Hareme 20-22 km mesafede geniş düz bir sahanın ismidir. Zilhicce ayının 9. günün hac için vakfe burada yapılır. Bu vakfe haccın ilk rüknüdür. Peygamberimiz vakfesinin Cebeli Rahmenin önlerinde kıble istikametine yakın bir yerde yapmış ve veda hutbesini burada irad etmiştir. İlk ve son haccı olan veda haccında öğleyle ikindi namazını birleştirerek Mescidi Nemire‟nin bulunduğu yerde kılmıştır. Mescidi Nemirenin diğer adı, Mescidin Arafat kıble istikametinde Urena Vadisi bulunduğu içinde Mescidi Urene‟dir. Urene Vadisi Arafattan değildir. Arafat, Mekke Harem sınırları dışındadır.